Dezvoltarea durabilă și calitatea vieții în zonele costiere